PAR MUMS

Esiet sveicināti Rendas pagastā!

Rendas pagasts atrodas Kuldīgas novada ZA daļā pie robežas ar Talsu un Ventspils novadiem. Renda atrodas

aptuveni 23 km no Kuldīgas un 22 km attālumā no Sabiles un Stendes, pagastu šķērso Talsu - Stendes - Kuldīgas

šoseja.
Rendas pagasts teritoriāli ir otrs lielākais Kuldīgas novadā, jo aizņem 263 km2 platību.

Renda atrodas gleznainajā Abavas ielejā, bet daļa pagasta teritorijas atrodas Usmas ezera krastos. Lielāko zemju

daļu aizņem plaši priežu meži, bet pagasta ZA daļā atrodas salīdzinoši daudz ezeru, no kuriem lielākie ir Segliņš,

Slujas un Mežmuižas (Mežezers) ezeri, Gulbis, Zilonis (Dzilons) un Mežzīļu dzirnavezers.

Pagastā patreiz dzīvo ap 1090 iedzīvotāju. Pagasta teritorijā ietilpst Renda, Ozoli, Kroņrendas un Ezeru ciemi.

Apkārtnē atrodamas spilgtas vēstures liecības - hercoga Jēkaba laika manufaktūru pēdas un vēlāku laiku rūpalu

atliekas, kā arī virkne senkapu - Kroju, Zviedru, Avotiņu un Sluju senkapi.

Rendas ev. lut. baznīca


Rendas centrā paveras skats uz Rendas evaņģēliski luterisko baznīcu,

kas celta ap1750.-1786. gadu.

Tās tornis otrreiz celts 1887. gadā.

 2006. gada 17. decembrī tika atzīmēta baznīcas 220 gadu jubileja.

Baznīcā darbojas Rendas ev. lut. draudze un dievkalpojumi notiek katru

svētdienu plkst. 10.00. 

Īvandes upītes ūdenskritumsIepretī baznīcai nelielajā Īvandes upītē apskatāmi

divi 1,4 m un 2,0 m augsti un 9 m plati ūdenskritumi, ko īpaši iecienījuši ūdenssportisti to krāču dēļ pavasara palu

laikā. Lielākais no tiem saukts Īvandes ūdenskritums

Uz ziemeļiem no ūdenskritumiem pie Mazupītes ietekas Abavā atrodas Rendas pilskalns, bet pretējā Abavas

krastā atrodami senatnē Ziemeļkurzemi apdzīvojušo Baltijas somu akmens krāvuma senkapi.

Abavas senlejas labajā krastā parka ieskauts Lielrendas muižas ansamblis (19.gs.), kurā tagad darbojas

Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāle.

Mežmuižas ezera krastos atrodas māju grupa - Ezeru ciems (agrāk saukta Mežmuiža)
- starp kurām apskatāma Mežmuižas klēts, kura ir tipiska 19.gs. tautas celtniecības stila

būve, kādas vairs maz saglabājušās.

Usmas ezera krastā pie "Baložkalnu" mājām atrodas koka celtne - Usmas evaņģēliski luteriskā baznīca (celta

1936. gadā), kura pēdējos gados meistarīgi atjaunota.

Usmas baznīca

Baznīcā saimnieko Usmas Sv. Pētera draudze, dievkalpojumi notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.12.30.

Usmas ezera krastā slejas Goskalns, kas agrāk uzskatīts par pilskalnu, jo sens nostāsts vēstījis, ka kalnā bijusi pils,

kuru kopā ar visiem cilvēkiem satrakojies ezers ierāvis dziļumā.
Copyright © Rendas pagasta padome, 2006